ICT-WAARBORG: KWALITEIT VERZEKERD

Kwaliteit en service gaat voor alles. Ons team doet er alles aan om opdrachtgevers ook na de oplevering van het project te blijven begeleiden. ZOJOH New Media Inventions is aangesloten bij de brancheorganisatie ICTWaarborg. Periodiek wordt de dienstverlening van ZOJOH New Media Inventions getoetst. Resultaat: een officiele certificering ICTWaarborg. Iets waar we trots op zijn.

NAAR BOVEN

GECERTIFICEERD 2013

ZOJOH New Media Inventions is na een toetsing door de brancheorganisatie van ICT Waarborg ook voor 2013 gecertificeerd. Download het certificaat.

KWALITEITSNORMEN

De zekerheden die ICTWaarborg biedt, gaan verder dan alleen het materiële vlak. Ook op het gebied van kwaliteit moeten de aangesloten bedrijven voldoen aan een aantal normen die peilers zijn waarop de dienstverlening naar de klant toe is gebaseerd.

NALEVING GEDRAGSCODE

Kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid zijn de peilers van brancheorganisatie ICTWaarborg: afspraak is afspraak. De bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven werken eerlijk en integer. En ICTWaarborg kijkt over hun schouder mee, als extra zekerheid. Dat zorgt ervoor dat u de kwaliteit, kennis, service en betrouwbaarheid krijgt die u mag verwachten.

DESKUNDIG ADVIES

Van aangesloten bedrijven bij ICTWaarborg mag u verwachten dat u te allen tijde een deskundig advies krijgt. Zij hebben de kennis in huis om de wensen van hun klanten te vertalen naar een voorstel waar u wat mee kunt. Waar het om gaat is dat u als klant goed geholpen bent.

AFSPRAAK = AFSPRAAK

Met bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven maakt u duidelijke afspraken. Afspraak = afspraak. Alle relevante zaken worden voor u op papier gezet, daar mag u van uitgaan.

BETROUWBAARHEID

Partijen die met elkaar in zee gaan, doen dat uiteraard ook op basis van vertrouwen. Ook daar staat ICTWaarborg voor. De bij ICTWaarborg aangesloten bedrijven gaan natuurlijk betrouwbaar om met hun klanten. En mochten er misverstanden ontstaan, dan is ICTWaarborg altijd bereid te bemiddelen of heeft u de mogelijkheid de onafhankelijke geschillencommissie in te schakelen. Bij ons geen underdogpositie voor de klant.

De naam ICTWaarborg staat niet voor niets. in aanvulling op de service van ZOJOH New Media Inventions worden ook nog de volgende zeven zekerheden geboden.

1. ZEKERHEID BIJ EINDE BEDRIJF

U wilt zekerheid dat u niet in de kou staat als een bedrijf waarmee u nog een lopend contract heeft haar activiteiten beëindigt. ICTWaarborg biedt de zekerheid dat wij u in dat geval in contact brengen met één of meerdere bedrijven die de diensten kunnen voortzetten onder dezelfde voorwaarden of condities die hier het dichtst bij komen.

2. BEMIDDELING BIJ PROBLEMEN *

Mocht u een probleem hebben waar u niet samen met het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf uitkomt, dan kunt u terecht voor bemiddeling. Voorwaarde is daarbij dat er geen andere partij is ingeschakeld om tot een oplossing te komen.

3. GESCHILLENCOMMISSIE *

Biedt de bemiddeling in uw ogen geen goede oplossing, of wilt u dit niet, dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie ICTWaarborg.

4. NAKOMINGSGARANTIE *

Mocht een bedrijf weigeren een bindend advies van de geschillencommissie na te komen, dan staat ICTWaarborg – behoudens in geval van surseance van betaling of faillissement van het bedrijf – tot een maximum van € 2500,- borg voor de nakoming van het bindend advies.

5. WAARBORG NAKOMING GARANTIEVERPLICHTINGEN

Gaat een bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat nog een jaar lang de verplichtingen met betrekking tot de fabrieksgarantie worden nagekomen. Als maximum garantietermijn geldt 3 jaar na de aankoopdatum.

6. NAKOMING GEMAAKTE AFSPRAKEN BIJ FAILLISSEMENT

Zijn er tijdens de koop speciale afspraken gemaakt en het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf gaat failliet, dan zorgt ICTWaarborg er voor dat, tot een jaar nadat deze afspraken zijn gemaakt, de afspraken worden nagekomen. Dit voor zover het tenminste afspraken betreft die, gezien de koop, redelijk en billijk kunnen worden genoemd.

7. OVERNAME VAN AANSPRAKELIJKHEID

Ook na de garantieperiode is het bij ICTWaarborg aangesloten bedrijf nog aan te spreken als een product mankementen vertoont. Gaat het bedrijf failliet, dan kan men, tot een jaar na aankoopdatum/de datum waarop de dienst is geleverd, bij ICTWaarborg terecht voor gebreken die onder het begrip non-conformiteit vallen. Naast de hiervoor genoemde zekerheden gelden voor consumenten ook nog eens consumentvriendelijke algemene voorwaarden. Hierin staat niets dat in het nadeel van de consument is. Let op: aanbetalingen, afspraken over nog te leveren producten en servicecontracten vallen bij een faillissement nooit onder het waarborg. Daarnaast geldt dat de door ons geboden zekerheden alleen betrekking hebben op aankopen die zijn gedaan gedurende de periode dat het betreffende bedrijf bij ICTWaarborg is/was aangesloten.

De met een * gemarkeerde onderdelen gelden alleen voor consumenten.